Visjonen

Aquarius Studie Senter vil være et åpent og mangfoldig kultursenter hvor vi kan møtes, dele våre erfaringer og få større innsikt i den helhelten vi lever i.

Senteret vil stille spørsmål angående vår nærmeste framtid, søke etter nye løsninger og skape rom for vekst og selvutvikling. Vi mener at verdens fred er en prosess som starter inne i oss selv og at vi har ansvar for vår nåtid og fremtid.
Inn i en ny tidsalder

Vi har kommet inn i en ny tid. Ingen tvil om det !

Spennende tider er oss i vente og vi burde forberede oss for å møte de nye utfordringer med åpent sinn, fornyelses lyst og våkenhet. 

Hver av oss reagerer forskjellig på det. Noen søker etter nye veier å gå, andre holder fast på gamle mønstre. Sånn skal det være !

De to evige krefter slår den uendelig kamp for å gi historie en sjanse og individet et valg. Vi er sikker på at fanatisme, uansett retning, vil med tiden dø ut.

Den nye tidsalder lover en tid hvor fred, toleranse og søken etter sannheten kommer til å herske.

En verden hvor mennesker kommer til å samarbeide i felles prosjekter hvor individet, samfunnet og naturen står i fokus. Samtidig blir mer og mer en tid hvor mennesker går ut fra sin egosentriske verden for å utforske universet.
Hoved ansvarlige


Siden 1982 har Aquarius Studie Senter skapt et tilbud for medlemmer i form av foredrag, kurs, uformelle sammenkomster, utflukter o.s.v. 

Francesco Suria har vært i alle disse år visjon skaper og aktivitetsansvarlig, og siden 1999  også Maria  Garcia. De er opptatt av å skape harmoni og felleskap på senteret. 

Francesco  &  Maria