Senter for fred og selvutvikling

Et åpent forum hvor vi kan møtes, dele våre erfaringer og få større innsikt i den helheten vi lever i