Naturen helbreder

Naturen helbreder !

Livskraften sirkulerer i alle organismer og utfolder seg i form av spenst, bevegelse, harmoni, og skjønnhet.

 

En medisin i pakt med naturen, er mer en kunst enn en vitenskap. Det gjelder å forstå naturens filosofi og fremgansmåte for så å være med på å hjelpe helbredelses prosessen.

Det er naturen selv som helbreder. En naturmedisiner hindrer at enkelte prosesser blir for voldsomme for pasienten og leder dens livsenergi mot en mykere fremgang. Noen ganger må man vekke energien, andre ganger må man dempe den eller avlede den. Andre ganger er man bare tilskuer.

Det er diagnosen som avgjør terapien, og det er det

Brennesle

som skiller en lege fra en vanlig terapeut. En lege må kunne forstå årsaken og målet med en bestemt sykdom. Symptomene blir bare kjennetegn. Det er andre ting som er viktigere når det gjelder valg av terapi: pasientens alder, kroppsbygning og karakter, vitalitet, klinisk historie, omgivelse man lever i, o.s.v.

To personer kan ha samme symptomer, men de får sjelden samme terapi. Det er fordi samme symptomer kan ha forskjellige årsaker, forskjellig utviklingsfase, samtidig som hver individ reagerer forskjellig på forskjellige terapier. Derfor er individualisering av terapien uungåelig.

Uansett form for legekunst, skal holistisk tankegang være tilstede. Helheten viser sammenhenger. Man tenker globalt for å handle lokalt.

Visdommen fra øst og fra vest har skapt medisinske skoler som beskriver og forstår virkeligheten ut fra forskjellige innfallsvinkler, og de integreres mer og mer i vår daglige bevissthet.

Før eller siden kommer skolemedisinen til å bli rettet mot mer forebyggende arbeid, hvor riktig veiledning vil skape forutsetning for å oppnå maksimal livsglede, harmoni og velvære.

           
Helse og Velvære      
Behandling hos oss