Om Vegetarkost

 

Planteriket er selve grunnlaget for vegetarkost. Den innebærer ikke kjøtt eller fisk av noe art, men melkeprodukter, egg og honning kan inkluderes .


Vegetarkost har etter hvert blitt mer kjent og det er stadig flere som velger det ut i fra ulike grunner og prinnsipper : helsemessige, etiske, religiøse, filosofiske, økologiske, ressurssparing, estetiske, fysiologiske, verning av dyr, zoologiske, tradisjon, miljømessige, osv.

Å være vegetarianer forbindes ikke nødvendigvis lenger med enkelte folkeslag, grupper eller "rare individer", som av en eller annen grunn har tatt den beslutning. Det er ikke så rart og spesielt nå som for noen år tilbake. En av grunnene kan være at vi har nådd frem til et visst nivå av kunnskap og velstand som gir oss mulighet til å velge bevisst det vi ønsker å nære oss med. Vi har blitt mer bevisst på vårt helsetilstand og miljøet rundt oss samtidig som stadig flere gjør noe for å holde seg sunn og ungdommelig. Velstanden verden over, hovedsakelig i Vesten, gjør at vi ikke trenger å dra ut på jakt (med feller, pil eller gevær) for å få mat på bordet. Vi har også etter hvert forstått at det ikke bare er et stykke biff, men at det før var et dyr som levde sitt liv. Vi begynner også å bli bevisst på de konsekvensene dyreavling har for menneskene og planeten.

En av grunnene til at det ikke finnes flere vegetarianere, er at de fleste mennesker spiser utifra vaner og tradisjon. Reklame og impulsivitet er faktorer som også spiller inn, med unntak av enkelte stammer og folkegrupper. Hadde man studert og blitt informert helt konkret om kosthold og dets innvirkning på kroppen, og i tillegg gått inn på hvilke konsekvenser kjøttindustriens drift har, ville vi forstått mer om sykdom, fattigdom samt interessen for fortjeneste.

I motsetning til hva mange forbinder vegetarianere og vegetarkost med (magre, apatiske osv.og revne gulrøtter), inviterer Vegetarkost til et mer variert, rikt og blidt kosthold enn vanlig blandingskost. Man utfordres og inspireres til å eksperimentere og skape mat som nærer kropp, sinn og sjel, og som strutter av liv, farger og spenst.

Vi vet at en frisk og sterk kropp skaper et langt bedre grunnlag for å leve og møte utfordringene og mulighetene livet byr på. Så hvorfor ikke gjøre seg bedre kjent med maten og seg selv for et bedre liv ? Et liv hvor sykdommer og plager forsvinner, hvor vi får bedre tid, plass og økonomi til å gjøre det vi vil i livet. På denne måten ville også mange av de problemer samfunnet og verden har, blitt løst.

Men det er ikke bare maten vi næres av, vi "næres" også av lys, vind, vann, lyd, bevegelse, ideer, tanker og mellommenneskelig kontakt.

Ha et godt liv !

Tilbake